Zapytania ofertowe

Zamieszczamy Zapytanie ofertowe nr 11/2021/NFOŚiGW z dnia 14.07.2021 r.na wykonanie badania emisji gazowych z procesu technologicznego (1 emitor) i analizy uzyskanych wyników na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego


Przetarg nr. 10/2021 NFOŚIGW na badanie emisji gazowych z procesu technologicznego nie został rozstrzygnięty. Zamawiający zmodyfikuje przedmiot zmówienia
i ponownie na stronie Ekotechnologie zamieści nowe ogłoszenia.


Zamieszczamy Zapytanie ofertowe nr 10/2021/NFOŚiGW z dnia 15.06.2021 r. na wykonanie badania emisji gazowych z procesu technologicznego (1 emitor) i analizy uzyskanych wyników na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1

„Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego

Zamieszczamy Zapytanie ofertowe nr 9/2021/NFOŚiGW z dnia 07.06.2021 r.na wykonanie kompleksowej usługi doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji i dokonania zgłoszenia zastrzeżenia patentowego i w efekcie uzyskania ochrony patentowej dla wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1

„Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół -wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego


Zamieszczamy Zapytanie ofertowe nr 8/2021/NFOŚiGW z dnia 25.05.2021 r. na wykonanie badania emisji gazowych z procesu technologicznego (1 emitor) i analizy uzyskanych wyników na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu  pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego


Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania wszczętego zapytaniem ofertowym nr 7.2021.NFOŚiGW z dnia 06.05.2021r

Zamawiający informuje o niedokonaniu rozstrzygnięcia postępowania nr 7/2021/NFOSiGWz dnia 06.05.2021 r. wobec braku otrzymania prawidłowych ofert złożonych w terminie przewidzianym w treści zapytania ofertowego.

Zamawiający niezwłocznie powtórzy zapytanie ofertowe w sprawie wykonania usług badawczych gazów procesowych o czym poinformuje kolejnym ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym. Nowe zapytanie ofertowe będzie przewidywało odpowiednio dłuższy czas na wykonanie przedmiotu zamówienia.


Zamieszczamy Zapytanie ofertowe nr 7/2021/NFOŚiGW z dnia 06.05.2021 r. na wykonanie badania emisji gazowych z procesu technologicznego (1 emitor) i analizy uzyskanych wyników na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu  pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza ofertowego

————————————————————————————————————————————————————————————————

Zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 6/2021/NFOŚiGW z dnia 14.04.2021 r. na dostawę nie mniej niż 600 l oleju termalnego na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół -wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza ofertowego

Zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 5/2021/NFOŚiGW z dnia 14.04.2021 r. na wykonanie, dostawę i montaż form odlewniczych oraz matrycy na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół -wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza ofertowego


Zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 4/2021/NFOŚiGW z dnia 29.03.2021 r. na dostawę, montaż i rozruch linii do przetwarzania różnoimiennych i zanieczyszczonych
odpadowych tworzyw polimerowych na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EN-TECH Adam Dąbrowski zostało komisyjnie wybrane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW z dnia 16.02.2021r.


Informujemy iż rozstrzygnięty został przetarg nr 2/2021/NFOŚiGW z dnia 08.02.2021 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego według specyfikacji na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, który wygrała : Pracownia Elektroniki Roman Pomianowski, 60-644 Poznań, ul. Sokoła 9 m. 8


Zamieszczamy zapytanie ofertowe na opracowanie i wytworzenie matrycy badawczej oraz przeprowadzenie badania uzyskanych próbek w pełnym zakresie badań na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych

Po zapoznaniu się z prezentacją zapraszamy do pobrania Formularza Ofertowego


Zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące usługi projektowej polegającej na wykonaniu kompleksowego projektu linii do przetwarzania odpadów polimerowych o funkcji stanowiska badawczego w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez NFOŚiGW, zgodnie z załączonym opisem  przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z realizacją powyższego projektu na stronie Ekotechnologie S.C. zamieszczane będą kolejne zapytania ofertowe.

Po zapoznaniu się z prezentacją zapraszamy do pobrania formularza  Zapytanie ofertowe>Pobierz formularz »


Zamieszczamy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. ” Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych”  dofinansowanego przez NFOŚiGW, zgodnie z załączonym opisem  przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

Po zapoznaniu się z prezentacją zapraszamy do pobrania formularza Zapytanie ofertowe Pobierz PDF »

Informacja o przedłużeniu terminu do  składania ofert w postępowaniu wszczętym zapytaniem ofertowym  nr 2/2021/NFOŚIGW  z dnia 08.02.2021