Zapytania ofertowe

Zamieszczamy zapytanie ofertowe nr 4/2021/NFOŚiGW z dnia 29.03.2021 r. na dostawę, montaż i rozruch linii do przetwarzania różnoimiennych i zanieczyszczonych
odpadowych tworzyw polimerowych na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych.

Po zapoznaniu się z prezentacją, prosimy o wypełnienie Formularza Ofertowego


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EN-TECH Adam Dabrowski zostało komisyjnie wybrane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zapytanie ofertowe nr 3/2021/NFOŚiGW z dnia 16.02.2021r.


Informujemy iż rozstrzygnięty został przetarg nr. 2/2021/NSOŚiGW z dnia 08.02.2021 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego według specyfikacji na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, który wygrała : Pracownia Elektroniki Roman Pomianowski 60-644 Poznań ,ul. Sokoła 9 m. 8


Zamieszczamy zapytanie ofertowe na opracowanie i wytworzenie matrycy badawczej oraz przeprowadzenie badania uzyskanych próbek w pełnym zakresie badań na potrzeby EKOTECHNOLOGIE S.C. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych” dofinansowanego przez Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie fazy B+R Programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”. Projekt współfinansowany z publicznych środków krajowych

Po zapoznaniu się z prezentacją zapraszamy do pobrania Formularza Ofertowego


Zamieszczamy zapytanie ofertowe dotyczące usługi projektowej polegającej na wykonaniu kompleksowego projektu linii do przetwarzania odpadów polimerowych o funkcji stanowiska badawczego w ramach projektu pn. ” Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych”  dofinansowanego przez NFOŚiGW, zgodnie z załączonym opisem  przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z realizacją powyższego projektu na stronie Ekotechnologie s.c. zamieszczane będą kolejne zapytania ofertowe.

Po zapoznaniu się z prezentacją zapraszamy do pobrania formularza  Zapytanie ofertowe>Pobierz formularz »


Zamieszczamy zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu pn. ” Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych”  dofinansowanego przez NFOŚiGW, zgodnie z załączonym opisem  przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

Po zapoznaniu się z prezentacją zapraszamy do pobrania formularza Zapytanie ofertowe Pobierz PDF »

Informacja o przedłużeniu terminu do  składania ofert w postępowaniu wszczętym zapytaniem ofertowym  nr 2/2021/NFOŚIGW  z dnia 08.02.2021