Usługi

W czym możemy Państwu pomóc:

  • Sporządzimy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, wykonamy raport środowiskowy wraz z oceną oddziaływania na środowisko (jeżeli taka będzie wymagana), a także wesprzemy proces w postępowaniu administracyjnym uzyskiwania decyzji środowiskowej planowanego do realizacji przedsięwzięcia,
  • Sporządzimy kosztorys inwestorski,
  • Wykonamy, zmontujemy i uruchomimy Instalację Technologii Biorol,
  • Wesprzemy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i pozwoleń,
  • Zapewnimy szkolenie oraz consulting,
  • Wykonamy biznesplan przedsięwzięcia,
  • Pomożemy przy pozyskiwaniu środków na inwestycję.

A ponadto doradzimy i wyjaśnimy wątpliwości. Wspólnie poszukamy korzystnych rozwiązań Państwa problemów!

Dlaczego warto z nami współpracować?

  • nasze działania przekładają się na oszczędność czasu, a także pieniędzy, które mogą Państwo przeznaczyć na swoją inwestycję,
  • rzetelnie, profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez cały proces.