O nas

Ekotechnologie S.C

Ekotechnologie S.C Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat została utworzona w 2013 roku.

Nadrzędnym celem firmy jest projektowanie instalacji przemysłowych i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. W tym zakresie Ekotechnologie S.C. zajmuje się działalnością usługową wykonując prace koncepcyjno-projektowe wdrażanych technologii. Ponadto zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów, a także świadczy usługi w ramach doradztwa środowiskowego. Od kilku lat firma Ekotechnologie S.C. współpracuje z kilkoma ośrodkami akademickimi wykonując prace badawcze i  rozwojowe. Właściciele spółki są twórcami dwóch patentów, w tym instalacji do termicznego przekształcania odpadów w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Poza tym Spółka jest właścicielem dwóch zastrzeżeń patentowych obejmujących innowacyjną technologię produkcji bionawozów z odpadów.

W ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania nawozu naturalnego z odpadów”, Spółka współpracowała z doświadczoną kadrą naukową, której wsparciem merytorycznym byli głównie :

– prof. dr hab. Jacek Dach – Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
– dr Damian Janczak – Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
– dr Grzegorz Siebielec – Kierownik Zakładu Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
a także prof. dr hab. inż. Adamem Koniuszy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych, prof. Albin Czernichowski i prof. dr hab. inż. Janusz Wandrasz.

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prac badawczo rozwojowych w 2018r. Ekotechnologie S.C. zrealizowała projekt „Opracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania bionawozu z odpadów” w oparciu o działanie: Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Międzydziedzinowej SOKÓŁ – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

Wieloletnia działalność zaowocowała zbudowaniem linii technologicznej dla Technologii Biorol, która została wdrożona do komercji wraz z wytwarzanym produktem w postaci bionawozu. Bionawóz Biorol otrzymał swój znak towarowy i nazwę BIOROL .

Zarówno technologia Biorol jak i nawóz naturalny Biorol są w trakcie procedowania ochrony patentowej ponieważ są zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP.

W wyniku współpracy z ośrodkami akademickimi ustalono zasady doboru mieszanki osadów komunalnych z biopopiołami, pod kątem optymalnego ich składu nawozowego, a także certyfikacji bionawozu.

W wyniku termicznego procesu przemian fizycznych powstał produkt w postaci nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego. Jest to produkt gotowy do wprowadzenia na rynek. Ma postać nawozu na bazie dwóch kombinacji: komunalnych osadów ściekowych z biopopiołami.

Według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach, charakteryzuje się następującym składem:

Zawartość materii organicznej – 35%

fosforu – 1,2%

potasu – 1,2%

wapnia – 2,6%

kadmu < 0,62 mg/kg (dopuszczalna 5 mg/kg)

ołowiu – 6,4 mg/kg (dopuszczalna 140 mg/kg)

chromu – 15 mg/kg (dopuszczalna 100 mg/kg)

niklu – 3,8 mg/kg (dopuszczalna 60 mg/kg).

Wyłącznym właścicielem marki i produktów z serii Biorol, który jest chroniony zastrzeżeniem patentowym jest firma Ekotechnologie s.c. Bożena Chmielina i Jarosław Kondrat.

Stworzona technologia jest odpowiedzią na problem zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze spalania biomasy. Bez wątpienia jest wsparciem dla gospodarki odpadowej, gdyż pozwala na kompleksowe przetwarzanie odpadów w gotowy produkt. Technologia wytwarzania nawozu naturalnego jest procesem bezodpadowym, w pełni higienicznym i bezpiecznym dla środowiska. Niewątpliwie Technologia Biorol jest proekologiczna i innowacyjna w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych i produkcyjnych.