Partnerzy

W ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania nawozu naturalnego z odpadów”,
Spółka współpracowała z doświadczoną kadrą naukową, której wsparciem merytorycznym byli:

 

prof. dr hab. Jacek Dach – Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dr Damian Janczak – Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dr Grzegorz Siebielec – Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

prof. dr hab. inż. Adam Koniuszy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych,

prof. Albin Czernichowski i prof. dr hab. inż. Janusz Wandrasz.