Partnerzy

W ramach projektu „Opracowanie  innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania nawozu naturalnego  z odpadów”,
Spółka współpracowała z doświadczoną kadrą naukową, której wsparciem merytorycznym byli:

 

prof. dr hab. Jacek Dach  – Instytut Inżynierii Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dr Damian Janczak –  Instytut Inżynierii Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

dr Grzegorz Siebielec – Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

prof. dr hab. inż. Adamem Koniuszym z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych i prof. Albin Czernichowski  i prof. dr hab. inż. Janusz Wandrasz.