Idea i misja

Nasza Idea, to rozwiązanie problemu odpadów całościowo i efektywnie.

Główną ideą opracowania technologii wytworzenia bionawozu z odpadów był przede wszystkim coroczny przyrost ilości odpadów wytwarzanych w Polsce w postaci osadów i popiołów. Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów ze spalania biomasy to problem, z którym musi zmierzyć się każda oczyszczalnia ścieków, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, wytwórcy popiołów z spalania biomasy i inni. Stąd idea stworzenia i wdrożenia Technologii Biorol, która pozwalałaby na rolnicze wykorzystanie produktu z odpadów i jednocześnie miałaby prośrodowiskowy charakter. Nasza Technologia pozwala na całościowe przetwarzanie osadu komunalnego wraz z popiołami z spalania biomasy w pełnowartościowy produkt, kwalifikujący się jako organiczny bądź organiczno-mineralny nawóz.  Świadczy to o rewolucyjnej metodzie utylizacji odpadów, z jednoczesnym ich odzyskiem. Proces technologiczny przebiega z poszanowaniem środowiska naturalnego, czyli bezodpadowo i z zachowaniem standardów emisyjnych.