Pozwolenia

 

Świadectwo ochronne wydane przez Urząd Patentowy RP dla znaku towarowego słowno-graficznego BIOROL

 

Certyfikat PZH Ekotechnologie

 

Certyfikat PZH Ekotechnologie

 

OŚ.6233.8.2018. MO-Kucz Ekotechnologie decyzja na zbieranie 29.06.2018r.

 

Ekotechnologie decyzja na odzysk R3