Artykuły

Konferencja pt. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych” z udziałem Technologii Biorol.

Dlaczego tematyka „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych”  już trzeci raz budzi zainteresowanie uczestników Konferencji organizowanej przez firmę Abrys? Branża wodociągowo-kanalizacyjna zużywa 1,5% krajowej energii i należy do najbardziej energokosztownych branż w Polsce. A to nie wszystkie udziały energii elektrycznej w funkcjonowaniu takich obiektów.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że dochodzą jeszcze koszta utrzymania przedsiębiorstwa, na które także składa się zużycie energetyczne. Druga równie istotna kwestia to odpowiedzialność za środowisko, jeśli chcemy mieszkać w czystym kraju, musimy zmniejszać zużycie energetyczne. Są to wystarczające motywatory do tego, żeby wdrażać działania oraz systemy, poprawiające efektywność energetyczną w zakładach wodno-kanalizacyjnych.

 

W związku z powyższym bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana w dniach 22-24 października przez firmę Abrys Konferencja pt. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych”.

Spotkanie odbyło się w Ustce, a zaproszeni prelegenci omówili następujące zagadnienia:

-wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,
-efektywność energetyczna przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,
-gospodarka obiegu zamkniętego,
-potencjał branży wodociągowo-kanalizacyjnej

technologia biorol i efektywność energetyczna

Na Konferencji Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, nie mogło zabraknąć prezentacji naszego rozwiązania, czyli Technologii Biorol, która jest bardzo dobrym przykładem efektywności energetycznej.

Rosnące ceny energii i jej wysokie zużycie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Omawiane rozwiązania muszą spełniać warunki energooszczędnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii, a takim rozwiązaniem jest m.in. wdrożenie Technologii Biorol. Cechuje ją małe zużycie energii elektrycznej, niskie zużycie paliwa, czy też możliwość połączenia z technologią Fotowoltaiki.

Wytwarzanie nawozu naturalnego z odpadów, których substratami procesowymi są ustabilizowane osady komunalne z procesu spalania, lub współspalania to proces, który jest szansą na obniżenie kosztów zużycia energetycznego. Technologie Biorol pokazano w formie prezentacji multimedialnej, aby przybliżyć uczestnikom zachodzące w niej procesy. Uczestnicy poznali budowę instalacji, kończąc na produkcie finalnym, jakim jest Nawóz naturalny Biorol oraz poznali aspekty prawne źródeł finansowania.

Reasumując, Konferencja. „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych”, to nie tylko teoria. To niewątpliwie wymiana doświadczeń w praktyce, o czym uczestnicy przekonali się podczas wyjazdu studyjnego do oczyszczalni ścieków w Słupsku. W tym momencie oczyszczalnia jest w 65% samowystarczalna energetycznie, a w planach jest budowa dwóch kolejnych agregatów, które znacznie podwyższą produkcję energii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, zainteresowanie naszą Technologią Biorol. Cieszymy się, że kolejny raz mieliśmy okazję zdobyć nową wiedzę
i nawiązać interesujące kontakty w przyjaznej nadmorskiej atmosferze.