Artykuły

Technika komunalna nr. 4/2019

W najnowszym wydaniu czasopisma Technika komunalna 4/2019, w dziale maszyny recyklingowe ukazał się artykuł pt. „Zarabiaj na przetwarzaniu odpadów”, dotyczący innowacyjnej i rewolucyjnej metody przetwarzania odpadów w nawóz naturalny, jaką jest Technologia Biorol. Zapraszamy do lektury! „Zarabiaj na przetwarzaniu odpadów!

Z roku na rok ilość wytwarzanych odpadów systematycznie rośnie. Jak je efektywnie i skutecznie przetwarzać, aby chronić środowisko i jednocześnie osiągać przy tym wymierne korzyści finansowe? Odpowiedź na to pytanie ma spółka Ekotechnologie, oferująca innowacyjną i opatentowaną technologię produkcji nawozu organicznego Biorol.

AKIP Technologii Biorol

 

Wieloletnia działalność Ekotechnologie s.c. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat zaowocowała w 2018 r. zbudowaniem i wdrożeniem do komercyjnego zastosowania innowacyjnej linii technologicznej do przetwarzania odpadów na bazie osadów i popiołów. Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnej i przyjaznej dla środowiska technologii wytwarzania nawozu naturalnego z odpadów” był współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Zrealizowano go we współpracy z ośrodkami akademickimi i wyspecjalizowaną kadrą naukową. W ramach prac badawczo‑rozwojowych zostały ustalone zasady doboru mieszanki osadów komunalnych oraz osadów przemysłowych z popiołami, pod kątem ich optymalnego składu nawozowego, a także certyfikacji wytwarzanego nawozu naturalnego.

nawóz ekologiczny


Zastosowane urządzenia oraz opracowana autorska technologia podlega ochronie patentowej razem z wytwarzanym produktem w postaci nawozu organicznego o nazwie Biorol.

Głównymi substratami procesu są ustabilizowane osady komunalne lub osady ściekowe z przemysłu rolno‑spożywczego,których średnia wilgotność wynosi 85%, a także popioły ze spalania biomasy. Nowatorska instalacja zapewnia możliwość przetwarzania mieszanki odpadów w ilości od0,5 do 2,0 Mg/h, natomiast wydajność produkcji bionawozu wynosi od 150 do nawet 650 kg/h. Uzyskany produkt ma postać granulek o średnicy 2‑6 mm i wilgotności poniżej 20%. Linia technologiczna jest zautomatyzowana, dzięki czemu jej obsługa nie wymaga dużego zaangażowania pracowniczego. Instalacja ma kompaktowe rozmiary, co umożliwia uruchomienie produkcji nawozu nawet na niewielkiej powierzchni. Z kolei modułowa budowa linii pozwala na stopniowe zwiększanie wydajności zakładu. Cały proces jest bezodpadowy i niskoemisyjny, zachowując normy i standardy dotyczące ochrony środowiska. Niewątpliwą zaletę technologii Biorol stanowi również możliwość przetwarzania odpadów o zmiennej morfologii i wysokiej wilgotności

Ponadto spełnia oczekiwania rynkowe wynikające z najnowszych uwarunkowań prawnych w zakresie zagospodarowania odpadów. Jest w pełni uzasadniona ekonomicznie z uwagi na przychody z przyjmowanych do przetwarzania odpadów oraz sprzedaży wytwarzanego produktów, jednocześnie przy stosunkowo niskich kosztach eksploatacyjnych, co znacząco wpływa na koszty związane z inwestycją w technologię Biorol. Firma Ekotechnologie s.c. zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenie swojego stoiska podczas targów Pol‑Eco System, a także do Górzycy na demonstrację pracy instalacji. Wartym uwagi uzupełnieniem publikacji są opinie specjalistów na temat technologii i nawozu Biorol: prof. dr. hab. Jacka Dacha z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr. Grzegorza Siebielca, kierownika Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Są one dostępne po zeskanowaniu QR‑kodów. Więcej szczegółowych informacji o technologii Biorol znajdzie się również w kolejnym wydaniu Techniki Komunalnej, tj. 5/2019.”