Artykuły

Technologia Biorol- wystapienie w senacie

Wystąpienie w Senacie RP Bożeny Chmielina Ekotechnologie s.c. Bożena Chmielina, Jarosław Kondrat pn. „Bionawozy wytwarzane w technologii BIOROL odpowiedzią na rosnące ceny nawozów sztucznych” Konferencja „Gospodarka wodno-ściekowa – innowacyjne rozwiązania technologiczne”.

 

 

W Senacie, 15 lutego 2022 r., podczas konferencji „Gospodarka wodno-ściekowa – innowacyjne rozwiązania technologiczne”, zorganizowanej przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska, zaprezentowano najnowsze technologie umożliwiające powtórne wykorzystanie wody ze ścieków czy utylizację osadów ściekowych.