Artykuły

Technologia Bioplast – nowa inwestycja, przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pomysł opracowania innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów polimerowych, przez firmę Ekotechnologie S.C. Bożena Chmielina i Jarosław Kondrat spotkał się z zainteresowaniem i akceptacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Firma uzyskała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia, które nie będzie generować ścieków, odcieków, odpadów stałych, a wszelkie pozostałości procesowe będą zwracane do ponownego wykorzystania. Nowy projekt będzie nosił nazwę Technologia Bioplast.

 

 

technologia bioplast